Prisoversikt for gravferd - Hardanger og Kvinnherad Gravferdsbyrå AS

i henhold til konkurransetilsynets forskrift om prisopplysning

Vare kr. Minimum Maksimum Mva
Kiste
1) Kiste, inkludert alt utstyr og svøp kr. 5300 21700 *
2) Stell og nedlegging i kiste " 1300 1300
Transport
1) Bringing av den avdøde på båre fra dødssted til oppbevaringssted kr. 0 2500
2) Bringing av kiste til dødssted / oppbevaringssted " 2500 2500
3) Transport fra dødssted eller oppvebaringssted til seremonisted " 2500 2500
4) Evt. Transport av båre etter seremonien " 0 2600
5) Transp. av utstyr og mannskap til seremoni " 0 1500
Seremoni
1) Assistanse ved seremoni med henholdsvis 1 eller 2 mann kr. 1950 3900
2) Pynt ( teppe eller teppe, lys og oppsatser) " 550 3600 *
3) Program, 50 eksemplarer (enkelt / eget motiv) " 1500 2500 *
4) Kistedekorasjon " 150 7500 *
5) Øvrige tjenester knyttet til seremoni (solist, anlegg, osv.) " 0 5000
Andre bestillinger
1) Dødsannonse over én spalte, 75mm i Hordaland Folkeblad
kr. 722 722 *
D) Honorarer og gebyrer
1) Avgiftspliktig honorar kr. 2000 2000 *
2) Avgiftsfritt honorar " 1500 3500
SUM kr. 19347 62597 inkl. mva
Poster merket * er inkl 25% moms